PLS-Grunnkurs

Litt generelt Hva er en PLS? Forskjellige typer PLS Maskinvare Oppbygging og virkemåte Innganger Utganger Hardware eksempel Distribuerte inn/ut-enheter Oppkobling av 24V PLS Oppkobling av 230V PLS Programvare Programutførelse IEC 61131-3 Nedlasting Simulator Ladder OG-Funksjon ELLER-Funksjon IKKE-Funksjon Holdekretsen S/R Vippa Forrigling Timeren Telleren OG-Eller-Ikke-SR-Vippe Eksempel 1 Eksempel 2 PDF Format: PLS-Hardware Arbeidsoppgaver-PLS-Del-1 Sporsmål-om-PLS-prog Arboppg-pls-losningsforslag PLS-prog-Losningsforslag … Fortsett å lese PLS-Grunnkurs