Rasberry PI

Raspberry PI – Getting Started: Linker til litt mer lærestoff: Hva er Rasberry Pi? Raspberry hjemmeside Freenove Tutorials Raspberry PI GPIO Pin Numbering Sentdex Tutors Eli The Computer Gui Paul Baumgarten Weather-Station Trykknapp og lysdiode-1 Trykknapp og lysdiode 2 Trykknapp og lysdiode 3 Start og stopp av motor Start og stopp av to motorer Start … Fortsett å lese Rasberry PI