«Å lære seg» eller «å bli lært»

En viktig del av opplæringen det er jo å vite hva det er man skal lære og hva opplæringen går ut på.

For mye av det faglige innholdet i automasjonsfaget, så kan man ikke «bli lært». Det eneste som fungerer det er en viss form for aktiv innsats, der man «lærer seg».

Sånn sett så fungerer jo ikke skolen som et sted der man kan sitte passivt å ta i mot kompetansen, etter hvert som den blir «servert». I stedet så må skolen fungere som et sted der læringsarbeidet blir organisert slik at man kan «lære seg» gjennom aktiv læring og i samarbeid med andre.

Litt fra Utdanningsdirektoratet om dette:

Automasjonsfaget er et fag i stadig fornyelse og utvikling og det er ganske variert i forhold til innhold. Ganske mye av det som vi lærer i dag, vil etter hvert bli gammeldags, men det som ganske sikkert ikke vil gå av mote det er «Å lære seg å lære noe nytt».