AUT4002-H2020

Litt om safety PLC:

Litt om SIS:

 

Hvorfor har eksamensoppgavene den utforming og «fasong» som de har?

Det vet vel kanskje bare de som lager dem, men man kan kanskje tenke seg at dette har noe med «dybdelæring» å gjøre.

Det som er typisk for disse oppgavene det er jo at de vanligvis også inneholder bruk og anvendelse av utstyr som skolene neppe kan ha. Det er vel neppe noen skoler som har et søppelforbrenningsanlegg med 30 tonn med søppel man kan tenne på, eller kjøleanlegg med ammoniakk på 20.000 kvadratmeter.

Mye av innholdet i oppgavene går ut på å vise og demonstrere at man kan bruke den «basiskunnskapen» som man har i nye og ukjente situasjoner og at man kan gjennomføre en fagmessig jobbutførelse også på ukjent utstyr.