Grunnleggende teori om reguleringsteknikk

Reguleringsteknikk 01 – Introduksjon


Opphav: Rune Mathisen

Reguleringsteknikk 02 – Av/på og kontinuerlig regulering


Opphav: Rune Mathisen

Reguleringsteknikk 03 – PID-regulator


Opphav: Rune Mathisen

Reguleringsteknikk 04 – Direkte- og reversregulering


Opphav: Rune Mathisen