Kontaktoren

Kontaktorens oppgave er å fungere som en elektrisk styrt bryter, der en forholdsvis liten styrestrøm kan styre en forholdsvis stor hovedstrøm. Kontaktoren er en ganske enkel elektromekanisk komponent. (Rettet for Olav.)

Kontaktoren har også sitt motstykke i en litt mindre komponent som vi kaller for et relé. Forskjellen mellom en kontaktor og ett relé består stort sett i størrelsen og hvilke strømmer de er i stand til å koble inn og ut. Vi kan godt si, på en litt forenklet måte, at både kontaktoren og releer er en slags spenningsstyrt bryter.

Fotografiet over viser en typisk kontaktor. Vi kan spesielt legge merke til de tilkoblingene som er merket 1, 3, 5. Dette er de tilkoblingene der vi kobler til spenningen fra hovedstrømkretsen. Tilkoblingene merket 2, 4 og 6 er de tilkoblingene der vi leverer spenningen i hovedstrømkretsen videre til neste komponent. Tilkoblingene merket A1 og A2 er der vi kobler til styrespenning til kontaktoren.

Animasjonen over viser “den innvendige” funksjonen hos en kontaktor. Vi kan spesielt legge merke til styrespenningen som kommer inn gjennom tilkoblingspunktene A1 og A2. Denne setter opp et magnetfelt i den tilkoblede spolen, slik at den statiske delen av kontaktoren blir magnetisk og trekker til seg et bevegelig “anker” som igjen er koblet opp mot og lukker (eller åpner) selve “spenningsbyterne” (kontaktene) i kontaktoren.

Vi skal så videre nedenunder se på et nokså enkelt eksempel som viser hvordan en kontaktor kan kobles opp i, både en styrestrøms- og en hovedstrømkrets, på en slik måte at en liten strøm i styrestrømkresen kan styre en  stor strøm i hovedstrømkretsen.

I animasjonen over så kan vi se hvordan en liten strøm i en styrestrømkrets kan bidra til å operere en trekkmagnet og et bevegelig anker og på denne måten styre en forholdsvis større strøm gjennom en hovedstrømkrets. Det siste skjer ved at kontaktoren lukker eller åpner bryterne i hovedstrømkretsen. For å oppnå dette så må vi koble opp kontaktoren både i hovedstrøm- og styrestrømkretsen, slik som vist i animasjonen.

Hovedstrømkrets – Med hovedstrømkrets så menes den elektriske kretsen som overfører elektriske energi (ofte trefase spenning) til forbrukeren, til for eksempel en elektrisk motor. I hovedstrømkretsen så vil det derfor gå en forholdsvis høy strøm.

Styrestrømkrets – Med styrestrømkrets så menes den elektriske kretsen som gir styrestrømsignal til kontaktor eller annet pådragsorgan som så i sin tur sørger for tilførsel av elektrisk energi til motor eller en annen elektrisk komponent. I styrestrømkretsen så går det vanligvis bare forholdsvis små strømmer.