Servomotor

En servomotor behøver i motsetning til en steppermotor å bruke et system for tilbakemelding for å oppfylle sin funksjon. Servomotorer finnes i ganske mange forskjellige utgaver og basert på forskjellig teknologi, men de grunnleggende prinsippene kan være forholdsvis like.

Her er en video som beskriver en nokså avansert type servomotore som kan brukes i industrielle roboter og andre avanserte og forholdsvis kostbare maskiner.

Under følger også en beskrivelse av en litt enklere type servomotor som vi for eskempel kan bruke sammen med microcontrollere som for eskempel Arduino: