Steppermotor

Steppermotorer er i dag en mye brukt type komponent. Steppermotorer brukes spesielt i forbindelse med roboter og robotarbmer. Ved bruk av steppermotorer så kan vi styre vinkelen til en motoraksling eller posisjonen til en robotarm i «digitale steg», uten at det er behov for «tilbakekobling». Filmen under beskriver en del grunnleggende prinsipper.

Her er en litt lengre film som også forklarer hvordan vi kan styre en stepper motor ved hjelp av Arduiono microcontroller.