Dreieretningsvenderen

Figur 1 – Styrestrømsskjema for en 3 fase dreieretningsvender. (Klikk på figuren for å gjøre den klar og tydelig.)

Dreieretningsvenderen virker på den måten at man kobler om to av faselederene i hovedstrømmen slik at det resulterende magnetfeltet i trefase motorens stator kommer til å rotere med eller mot klokken. På denne måten så får man også motorens rotor til å rotere med eller mot klokka.

For å oppnå denne endtingen i dreieretning, så benytter man to forskjellige releer K1 og K2. Når det ene releet er inne så roterer motoren mot klokka og når det andre releet er inne så roterer motoren med klokka.

De to releene må aldri kunne slå inn samtidig, da dette vil medføre en kortslutning i hovedstrømskretsen. For å unngå dette så kobler vi inn to brytere for forrigling.

  • S1 starter motoren mot klokka. Bryteren K1 gir holdekrets. S3 er felles stoppbryter.
  • S2 starter motoren med klokka. Bryteren K2 gir holdekrets. S3 er fortsatt felles stoppbryter.
  • F6 er motorvernet. F1 og F2 er to halvdeler av en tofase (strengt talt enfase) automatsikring.

Figur 2 – Hovedstrømsskjema for en dreieretningsvender.- Klikk på figuren for å se animasjon av hovedstrømskretsen.

F3, F4, F5 er sikringselementer i en trefase automatsikring. K1 og K2 er de releene som kopler om to av faselederene og kjører motoren med eller mot klokka. Firkanten under K1 og K2 skal symbolisere motorvernet. M er en asynkron 3 fase motor.