PLS-Oppkobling-via-nettverkskabel

Ved oppkobling mellom PLS og PC, så vil det vanligvis være nødvendig å bruke det man kaller for en «krysset kabel». Dette fungerer i prinsipp likt med å koble sammen to PC’er. Da må vi også bruke en «krysset kabel».

Hvis vi der i mot kobler en switch i mello, så kan vi bruke en «straight kabel».

Vi må også sette opp riktige IP adresser og riktige subnet masker for å få PC til å kommunisere med PLS.

Over så har vi en video som forteller litt om ip-adresser. Innholdet er langt mer omfattende enn det som behøves for å koble opp en PLS mot en PC. Hvis vi på et litt senere tidspunkt skal koble opp maskintavlene i nettverk, og fjernstyre tavler og automatiserte systemer fra Internett, så vil dette være veldig nyttig å kunne noe mer om IP adresser, slik som beskrevet i denne videoen over.