Av På Regulering av Tank

Dette tilsvarer oppgaven på side 138 i læreboka, Arbeidsoppdrag 12.

Det skal pumpes vann fra en nedre tank til en øvre tank. Pumpens kapasitet er på ca 20 liter/minutt.

Når ventilen mellom tankene åpnes så renner det ned ca 10 liter/vann fra den øvre tanken til den nedre tanken.

Den øvre tenken har 3 stk flottørbrytere. Vannstanden skal normalt pendle mellom bryter 1 og bryter 2.

Når bryter 2 aktiviseres så skal pumpen starte. Når bryter 1 aktivseres så skal pumpen stoppe.

Hvis vannstanden kommer helt ned til bryter 3, da skal det aktiviseres en alarm.

Dere kan jobbe sammen i grupper 2 og 2 og så utarbeide en PLS styring som kan ivareta denne oppgaven.

Det skal utarbeides:

  • Hovedstrømmskjema
  • Styrestrømsskema
  • PLS Program.

Litt teknisk detaljinformasjon.

Flottørbryter:

Her er en video som viser hvordan en flottørbryter fungerer:

 

Her har vi en video som viser litt av prinsippet for hvordan vi kan få nivået i en tank til å svinge mellom to nivåbrytere:

 

Her har vi en video til som viser flottørbrytere i bruk: