Distribuerte inn-ut-ehneter

Distribuerte inn/ut-enheter

Når vi bruker distribuerte inn-uteneheter så er ikke inn- og utgangsblokkene plassert der hvor prosessordelen av PLS’en er plassert. Inn- og utgangsblokkene er i stedet plassert rundt om i det automatiserte anlegget og så kommuniserer de med prosessordelen av PLS’en via nettverkskabel.

På denne måten så sparer man veldig mye kabling ved at man ikke behøver å legge separate kabler for hver enkelt prosessbryter, hver målesensor og hvert pådragorgan fram til PLS’ens prosessorenhet.

For noen automatiserte anlegg så vil det kunne være slik at man styrer og kontrollerer mange automatiserte maskiner og en hel fabrikk ved hjelp av en enkelt PLS.