ELLER-Funksjon

ELLER Funksjonen

For å kunne programmere en «ELLER-funksjon», så kan man tilsvarende som for en «OG-funksjon» ta utgangspunkt i en kontaktorstyring. I dette tilfellet så har vi to brytere i parallell. Hvis bryter S1 eller S2 legger inn, så vil kontaktor K1 slå inn. Vi utarbeider programmet på tilsvarende måte, som en omarbeidelse av kontaktorstyringen.