Forrigling

Dreieretningsvender – Kontaktorstyring med forrigling

En «forrigling» er en betegnelse på en sikkerhetsfunksjon eller funksjon som skal forebygge en uønsket hendelse. I styrestrømkretsen for en dreieretningsvender, som er vist over, så er kontaktor K1 og kontaktor K2 koblet «mot hverandre» på en slik måte at de ikke kan slå inn samtidig. Dette kaller vi for en forrigling. På figuren under så kan vi se hvordan vi kan programmere en tilsvarende funksjon i et PLS program.

Ladderprogram – Dreieretningsvender med forrigling

Her programmerer vi denne løsningen i Zeliosoft:

Zeliosoft – Dreieretningsvender med forrigling

Figuren over viser hvordan vi kan programmere og simulere en dreieretningsvender med forrigling ved hjelp av Zeliosoft programvare.