Forskjellige typer PLS

Det finnes veldig mange forskjellige typer PLS, men vi kan dele inn i to hovedgrupper:

Små enkle PLS, der alle funksjonene er bygd sammen i en felles “boks” eller enhet.

Modulbaserte PLS’er, der man kan bygge sammen og tilpasse ulike moduler etter behov..

Hvis man for eksemepel har bygd opp en PLS med en modul for digitale innganger, en for digitale utganger, en for analoge innganger og en for analoge utganger, så kan det dukke upp et behov for flere digitale innganger. Da kan vi for eksempel montere en ekstra modul med digitale innganger.