Hardware eksempel

Vi skal nå på et eksempel på en PLS hardware. PLS’en som vi ser litt nærmere på er en Unitronics Visiologic V350.  Dette er en litt avansert type PLS med et visuelt frontpanel for betjening.

Først så kan vi jo kikke på hvordan PLS’en ser ut når den ligger på arbeidsbenken, «klar for undersøkelse».

Under: Så begynner vi å skru den fra hverandre:

Over: Her ligger den opp ned med lokket bak fjernet. Det første kretskortet som vi ser inneholder inngangene og utgangene. Vi monterer ut dette kretskortet og ser litt nærmere på det.

Over: De 12 ganske små firkantene oppe til venstre er sannsynligvis optocouplerne til de digitale inngangene. De 8 ganske store firkantede hvite rektanglene nede til høyre er sannsynligvis PLS’ens utgangsreleer.

Over: Her har vi fjernet det «øverste» kretskortet som inneholder inn og utgangene og så kikker vi rett inn på det «hovedkortet» som inneholder prosessorenhet, ram minne, permanent minne og et par kommunikasjonsporter.

Den runde komponenten midt på er sannsynligvis et standby batteri som gjør at PLS’en fortsatt har noe spenning når den ikke er tilkoblet en spenningskilde. Den firkantede kompenenten ved siden av batteriet er sannsynligvis en prosessor/logikkenhet. Ellers så ser vi nede til venstre et slott for et ekstra micro SD minnekort.

De to firkantede tilkoblingene oppe og nede er tilkoblinger for ulike typer data kommunikasjon. Det finnes også enkelte typer PLS som har 3G/4G data modem og plass for sim kort. Dette kan for eksempel brukes til å sende alarm eller driftsdata via mobiltelefonnettet. Denne PLS’en har ikke et slikt data modem.