Hva er en PLS?

En PLS er i utgangspunktet en generell programmerbar datamaskin som kan brukes til alle typer automatiseringsoppgaver. Den type PLS som vi vanligvis bruker på VG1 er best egnet til styringsoppgaver.

En PLS kan godt sammenlignes med en PC, men PLS’en er faktisk en eldre type elektronisk utstyr enn en PC. PLS’en ble først utviklet på 70 tallet.

Når bilfabrikkene skulle produsere en ny bilmodell, så var de nødt til å bygge opp nye styringssystemer hver gang de skulle produsere en ny bilmodell. For å forenkle denne prosessen så utviklet man en liten datamaskin slik at man kunne programmere om det automatiserte anlegget i stedet for å koble det om.

På norsk så bruker vi betegnelsen PLS. Dette står for “Programmerbar Logisk Styring”. Denne betegnelsem ble til i “historisk tid” da PLS’en bare kunne brukes til styringsoppgaver. I dag så kan PLS’en brukes til alle typer automasjonsoppgaver, slik som styring, regulering, og instrumentering.

På engelsk så bruker man begrepet PLC – Programmable Logical Controller” som er et noe videre og kanskje også mer korrekt begrep.