IEC 61131-3

IEC 61131-3

Det finnes en internasjonal standard for programmering av PLS, IEC 61131-3. Denne definerer 5 forskjellige måter å programmere en PLS på, som er tilpasset ulik type faglig bakgrunn.

  • Ladder (Bygger på kontaktorlogikk.)
  • Function Block. (Bygger på digital elektronikk.)
  • Strukturert tekst. (Høynivå programmeringsspråk som Python og C++)
  • Instruksjonsliste. (Lavnivå programmering som assembler og C.)
  • Sequential fucnction chart. (Spesielt for programmering av sekvensstyringer.)

De kankje mest brukte variantene er sannsynligvis Ladder og Instruksjonsliste. På de fleste skolene så vil man bruke Ladder i grunnopplæringen på PLS. Noen skoler bruker også function block.