IKKE-Funksjon

IKKE-Funksjon

For å forklare en «ikke-funksjon», så kan vi ta utgangspunkt i en styrestrømskrets med en NC
bryter. Når bryteren trykkes inn, så mister K1 sin styrespenning. Inverteringen i PLS
programmet virker på samme måte. Når inngangen i1 går «høy» så går utgangen Q1 «lav»,
altså «motsatt».