Innganger

Inngang med optocoupler

Det finnes to hovedtyper av innganger: Analoge og digitale innganger. Analoge signaler kan ha alle mulige verdier mellom 0 % og 100 %, for eksempel 37,54 % For digitale signaler så finnes det bare to mulige tilstander. Det er “AV” eller “PÅ”, eller med andre ord “0” og “1”.

På VG1 nivå så bruker vi vanligvis bare PLS’er med digitale innganger.

De aller fleste PLS’er er utstyrt med såkalte “optocouplere” på de digitale inngangene som har til oppgave å beskytte den innvendige elektronikken i PLS’en.

Optocouplerne er bygd opp ved hjelp av en lysdiode og en fototransistor. Når lysdioden mottar et signalnivå “1” så sender den et lyssignal over til fototransistoren som så begynner å lede strøm, dvs at den gir signalet “1” videre innover i PLS’ens elektroniske kretser.

Vi kaller også dette for et “Galvanisk skille”. Når vi bruker et “galvanisk skille” så er det ingen metallisk forbindelse mellom inngangen og videre inn i PLS’en. Elektronikken i PLS’en vil derfor være beskyttet av dette “galvaniske skillet” i inngangene.