Ladder

Ladder er en programmeringsmåte for PLS som bygger på kontaktorstyring. Betegnelsen
«ladder» har å gjøre med utseendet på programmene som ser ut som en stige.