Oppbygging og virkemåte

Teknisk oppbygging

En PLS er på mange måter bygd opp på den noenlunde samme måte og med de samme hovedkomponenter som en PC:

  • Hovedkort.
  • Prosessor.
  • Ram.
  • Permanent minne.
  • Innganger og utganger.

Den største forskjellen ligger vel i hvordan PLS’en kommuniserer mot “omverden”. For en PC så bruker vi typisk tastatur, skjerm og mus for kommunikasjon. For en PLS, så er det først og fremst elektriske inn og utganger som sørger for kommunikasjon i forhold til omverden. (Det automatiserter alegget.)