Oppkobling av 230V PLS

230V oppkobling

Denne figuren viser hvordan vi kan koble opp en 230V PLS. Drivspenningen og signalspenningen til inn-gangen er 230V AC.

AC står for “alternating current” eller “vekselstrøm”.

Fordelen med å bruke 230V AC er at vi får en enkelt oppkobling. Det behøves ingen strømforsyning og vi har bare en type spenning å holde styr på. Ulempen med å bruke 230V AC går først og fremst på det som har med personsikkerhet å gjøre og risiko for elektrisk sjokk.