Oppkobling av 24V PLS

Figuren over viser hvordan vi kan koble opp en 24V PLS. I figuren over så er det brukt 24V DC på inngangene og 230V AC på utgangene.

Det er også mulig å bruke 24V DC både på inngangene og på utgangene.
Den største fordelen med å bruke 24V DC i forbindelse med bruk og oppkobling av PLS går på sikkehet. 24V DC er ufarlig å berøre.

DC står for “directed current”, eller “likestrøm”.