PLS-Eksempel-1

To transportbånd er montert opp slik at det første leverer sand eller masse til det neste. Transportbånd no 2 leverer sand eller masse til en lastebil.

De to motorene M1 og M2 startes og stoppes fra et betjeningspanel, men det må være en forrigling slik at det bare er mulig å starte og stoppe motorene i en bestemt rekkefølge:

  • Start: Først Motor 1, så Motor 2.
  • Stopp: Først Motor 2 og så Motor 1.

Det må ikke være mulig å starte og stanse motorene i noen annen rekkefølge.

Video med løsningsforslag:

For den spesielt interesserte:

Det går jo også an å lage et program som starter og stopper motorene i riktig rekkefølge ved hjelp av kun en enkelt start og stopp knapp og så timere som for eksempel kan settes til å gi en forsinkelse på 5 eller 10 minutter mellom start og stopp av de to transportbåndene. Start og stopp skal stadig vekk skje i riktig rekkefølge.