Simulator

For noen PLS typer så finnes det tigjengelig en simulator, slik at det er mulig å kjøre og prøve ut programmene uten å koble til en «fysisk» eller «virkelig» PLS.

Zeliosoft som vi bruker har en slik simulator. Zeliosoft med simulator kan lastes ned gratis. Det betyr at man for eksempel kan programmere og prøve ut programmene hjemme.