Telleren

Telleren kan brukes til å telle «gjenstander» for eksempel antall flasker i en bruskasse eller antall ledige parkeringsplasser i et parkeringshus. Figuren under viser et enkelt oppsett for bruken. Teller en er ellers konfigurert til 5 pulser.

Her er også en video som viser litt av bruken:

Et par treningsoppgaver.

Ikke så veldig vanskelig:

I et produksjonsanlegg for Supersoda leskedrikk, så skal det telles opp 24 flasker, og så skal det enten komme på et lyssignal som varsler operatøren, eller det kan være en robot som flytter flaskene i en kasse eller en eske. Utarbeide et program som teller 24 flasker og som gir et «signal» eller «Q1 høy» ved 24 flasker. Beskriv også gjerne hvilke sensorer du ville bruke til en slik oppgave, hvis du har noen tanker om det.

Litt vanskelig (for den spesielt interesserte):

I et parkeringshus så er det 50 parkeringsplasser. Det finnes en port der bilene kjører inn og en port der de kjører ut. En PLS skal holde styr på antallet biler i parkeringsanlegget. Når det er mindre enn 50 biler inne i parkeringshuset så skal det lyse et grønt lys ved innkjøringen. Når det er 50 biler inne i parkeringshuset så skal det lyse rødt ved innkjøringen. Beskriv de tekniske prinsippene for et PLS basert anlegg som kan klare denne oppgaven. Utarbeide også et PLS program som kan styre innkjøringen til parkeringshuset.

I denne siste oppgaven så er det ikke tilstrekkelig å lage et program man må også utarbeide en skisse som viser hvilke sensorer man vil bruke og hvordan man kobler anlegget opp. Altså nesten en «påskenøtt».

Arrangementstegning for påskenøtt:

Figuren over viser bilene som kjører inn og ut av parkeringshuset.