Lite trafikklys

Dette avsnittet skal handle om å utarbeide en lysstyring for en fotgjengerovergang.

Det er enten mulig å utarbeide styringen som en sekvensstyring bare basert på timere, eller det er også mulig å utarbeide en litt mer avansert variant, der man må trykke på en bryter for «grønn mann» før sekvensen starter.

Flere detaljer rundt dette læringsoppdraget redigeres inn ved behov.

Foreløpig så har vi bare utarbeidet en start på denne oppgaven.