Prosessbrytere og timere

I noen typer sekvensstyringer så kan det være aktuelt å bruke en kombinasjon av prosessbrytere og timere.

Eksempel: Vi skal varme opp innholdet i en tank til 80 grader Celsius, og der etter så skal det bearbeides i 30 minutter. Vi vil da først bruke en prosessbryter, i dette tilfellet en termostat til å fortelle at nivået for tamperatur har blitt nådd. Da starter den sekvensen som har med bearbeiding av innholdet å gjøre. Så bruker vi en timer til å avslutte dette etter en halv time.

Sekvensstyring basert på en kombinasjon av prosessbrytere og timere representerer litt avansert stoff og vil bli revidert inn senere.