Sekvensstyring – Prosessbrytere

Ved denne typen sekvensstyring så benytter vi prosessbrytere for å «skifte» fra sekvens til sekvens. For eksempel så kan vi tenke oss at det finnes en flottørbryter i en tank. Når flottørbryteren «gir beskjed» om at veskenivået i tanken er på et ønsket nivå, så starter neste sekvens som for eksempel kan være å starte et røreverk og et varmeelement, osv.

Et annet eksempel på bruk av brytere til å starte neste sekvens i styringen, det er jo ved bruk av hydraulikk og pneumatikk, der man benytter elektroniske eller mekaniske brytere som gir beskjed om når for eksempel en aktuator eller en arbeidssylinder har nådd fram til en bestemt stilling.

Sekvensstyring med prosessbrytere representerer litt avansert stoff og vil bli revidert inn senere.