Reguleringsteknikk – Amerikanske filmer

Forklaring av av/på og kontinuerlig regulering:

Om «tuning» eller «optimalisering»: