Elbiler – Generell beskrivelse


Her har vi en vide som gir en generell beskrivelse av hvordan elbiler fungerer.