Tesla Model S motor


Video’en over beskriver den motoren som brukes i Tesla Model S: