Breadboard

her har vi en video som viser hvordan vi kan bruke såkalte «breadboard» eller «koblingsbrett». Slike «breadboards» kan være ganske praktiske å jobbe med når vi skal prøve ut forskjellige elektriske koblinger.