Elektrolab

Ved hjelp av en webbasert simulator fra Phet så kan vi gjennomføre en visuell simulering i forhold til mye av den elektrotekniske grunnteorien. På denne websiden så skal vi se på hvordan vi kan bruke Phet simulatoren i en slik sammenheng.


Hvordan vi bygger en elektrisk krets ved hjelp av simulatoren.

I filmen over så ser vi hvordan vi kan «bygge» og simulere elektriske kretser på en enkel måte.


Ohms lov og effektformelen

I figuren over så ser vi hvordan vi kan koble opp en enkel krets for å regne ut sammenhengende verdier for Ohms lov og for Effektformelen.


Kirshoffs spenningslov

På figuren over så ser vi en oppkobling der vi kan prøve ut prinsippene for Kirchoffs spenningslov. Ved å «klikke» på batteriene og på motstandene så kan vi stille inn verdiene for henholdsvis spenning og resistans. Vi kan så måle spenning og strøm for ulike målepunkter i kretsen.


Kirschoffs strømlov

På denne figuren over, så har vi koblet opp en krets som kan vise prinsippene for Kirchoffs strømlov. Her har vi muligheten til å stille inn verdiene til spenningskildene og for de ulike motstandene. Vi kan også summere de tre «grenstrømmene» og se at summen av grenstrømmene er lik strømmen gjennom spenningskildene.