Kirchoffs Spenningslov

Her er et enkelt eksempel som viser kirchoffs spenningslov.

Tegningen under viser hvordan vi kan koble opp to resistanser og en lysdiode slik at vi kan demonstrere og prøve ut Kirchoffs spenningslov.