Ohms lov

Ohms lov beskriver gjennom en enkel regneformel sammenhengen mellom spenning, U, resistans, R og strøm, I.

Ohms lov er kanskje den mest brukte «tekniske lovmessigheten» innenfor elektrofagområdet. Det er en helt grunnlegende regel å forstå for all planlegging, dimensjonering, måling og feilsøking av elektriske koblinger og elektrisk utstyr. Se vedlagt dokument for nærmere beskrivelse.


Over: Ohms lov – Simulator

I simulatoren over så skjer utregningene i mA eller tusendels ampere. For å regne om fra Ampere til milliampere så må vi gange med 1000. For å regne om fra milliampere til Ampere så må vi gange med 1000. Eksempler:

  • 20 mA = 0,020 A
  • 1,8 A = 1800 mA
  • 0,4 A = 400 mA