Serieparallellkoblingen

Serieparallellkoblingen.

Uansett hvilket av elektrofagene man ønsker å jobbe i så vil det være kjempeviktig og av stor betydning at man kan lese koblingsskjemaer og koble opp etter koblingsskjemaer. Dette gjelder både innenfor elektronikk og andre elektrofag, som automatisering og elektrikerfag.

En annen side ved saken det er at det også er akkurat like viktig å kunne uføre målinger og å kunne feilsøke og rette feil intill at anlegget fungerer.

Vi kan enten feilsøke uten spenning og med ohm-meter eller med spenning og med voltmeter.

Vi oppdaget det at det var litt vanskelig å måle strømmen i kretsen. En annen måte å gjøre dette på er ved å bruke det vi kaller for en shuntmotstand og så måle spenningen over shuntmotstanden. R1 er tenkt å være en slik shuntmotstand. Hvis vi klarer å finne en motstand som er så liten som 1 Ohm da vil en mV tilsvare og indikere 1 mA i kretsen.

Her har vi et nytt eksempel på en litt mer omfattende serie-parallellkobling:

Vi skal også lære «feilsøking med spenning» ved hjelp av dette eksemplet.