Overspenningsvernet

Overspenningsvernet arbeider og fungerer sammen med en automatsikring.

Når det oppstår en viss «tennspenning» (overspenning) så vil overspenningsvernet kortslutte de tre fasene til jord. Kortslutningsvernet skal da løse ut i den samme brøkdel av et sekund.

Figuren over viser hvordan et overspenningsvern kan se ut. Fotografiet er hentet fra produktkatalogen til elektroimportøren.no

Den type overspenningsvern som er beskrevet over kaller man også for et «grovvern». De fjerner størstedelen av den elektriske energien fra for eksempel et lynnedslag eller som følge av en feil i strømleverandørens transformator.

Et slikt «grovvern» fjerner mesteparten men ikke hele overspenningen. Noe av denne overspenningen vil også slippe inn på det elektriske anlegget i et hus eller i en bygning.

For å beskytte «fintfølende» elektronisk utstyr, for eksempel datautstyr, så vil vi også behøve et «finvern».

Her har vi noen slike «finvern» fra Power.no