NEK400

Oppbygging NEK400:2022

Struktur/oppbygging av delnomer

NEK 400-1 Virkeområdet og fundamentale krav.

NEK 400-2 Definisjoner og personellkvalifikasjoner

NEK 400-3 Generelle krav og forhold, nettsystemer, kapslingsgrader og spenningsbånd.

NEK 400-4 Grunnleggende funksjonelle krav til beskyttelse

NEK 400-5 Konkretisering – Krav til valg av elektrisk utstyr for å oppfylle kravene til beskyttelse i NEK 400-4

NEK 400-6 Krav til verifikasjon, prøving og rapportering.

NEK 400-7 inneholder spesifikke tillegskrav til spesielle installasjoner. (Basert på internasjonale standarder og i tillegg til eller erstatte kravene i NEK 400-1 – NEK 400-6.)

NEK 400-8 inneholder spesifikke tilleggskrav til spesielle installasjoner som ikke er dekket i NEK 400-1 – NEK 400-7 uten at det foreligger dekkende internasjonale normer. (Kommer i tillegg til eller erstatter kravene i NEK 400-1 – NEK 400-7.)

Vertikale streker i margen:

Kraftig strek i margen: Særnorsk endring eller tillegskrav, i forhold til den internasjonale standarden, som normen er basert på.

Fin strek i margen: Revidert siden siste utgivelse.

Prinsipp for tolkning.

 • Spesialregler går alltid foran generelle regler.
 • Først så må alle situasjoner og problemstillinger vurderes ut i fra de generelle reglene og kravene i NEK 400 1-5.
 • Så må man tilpasse og tolke inn de tilleggskravene eller unntakene som gjelder ut i fra NEK400-7.
 • Så må man tilpasse og tolke inn de tilleggskravene eller unntakene som gjelder ut i fra NEK400-8.

Eksempel:

Installasjon i et bad i en bolig (Krav til en spesiell type rom).

 • Alle de generelle kravene i NEK400 1-5 gjelder på grunn av at det er en bygningsinstallasjon.
 • NEK 400-7-701 gjelder med tilpassede krav på grunn av at det er et våtrom.
 • NEK 400-8-823 gjelder med tilpassede krav på grunn av at det er en bolig.

Eksempel:

Valg av automatsikring (Krav i forhold til forskjellige funksjoner):

 • Krav til overbelastningbeskyttelse må vurderes ut i fra hele normsamlingen.
 • Krav til beskyttelse mot kortslutning må vurderes ut i fra hele normsamlingen.
 • Krav til beskyttelse mot jordfeil må vurderes ut i fra hele normsamlingen.
 • Kravene vil måtte befinne seg på minst tre forskjellige steder i normsamlingen.

Prinsipp om samlet vurdering:

Det er alltid normsamlingens samlede krav til sikkerhet og egnet utførelse som skal ligge til grunn for alle vurderinger. Ingen vurdering vurdering av sikkerhet eller funksjonalitet kan gjøres ut i en enkelt delnorm. Det er alltid «summen av eller delnormer» som gjelder som grunnleggende tolkningsprinsipp. Selv «den enkleste problemstilling må vurderes ut i fra samtlige delnomer i normsamlingen NEK400.

NEK400 VS NEK-EN-60204-1

NEK400 er en «samling av delnormer». Man må alltid harminisere «samtlige krav i samtlige normer» og se de ulike delnormene i sammenheng.

NEK-EN-60204-1 er en enkelt norm. Man kan forholde seg til den ene normen.