Deep Learning

Deep Learning og Nevrale nettverk ser ut til å bli brukt litt om hverandre med noenlunde samme meningsinnhold.

Linker:

Youtube Videoer:

Deep learning im 5 minuttes: