2 stk Arduino

Hvis vi skal utarbeide ganske store løsninger, så kan det være at vi har behov for å fordele systemet på flere stykker Arduino og så koble dem sammen. Her er en test som viser litt av prinsippene for hvordan dette kan gjøres.

Her er programkoden for venstre Arduino, som er en enkel start og stoppfunksjon med to brytere.


int i1 = 11;
int i2 = 10;
int u1 = 12;
int u2 = 13;

void setup()
{
 pinMode(i1, INPUT); 
 pinMode (12, INPUT); 
 pinMode (u1, OUTPUT);
 pinMode (u2, OUTPUT);
 digitalWrite(u2,1);
}


void loop()
{
 	if (digitalRead(i1)) {
 	digitalWrite(u1, 1);
  digitalWrite(u2, 0); 
	}
 
  if (digitalRead(i2)) { 
 	digitalWrite(u1, 0);
  digitalWrite(u2, 1);
	}
 
}

Og så følger programkoden for høyre Arduino. Denne fanger bare opp utgangssignalet til venstre Arduino og så setter den utgang 4 høy som kopi av inngangssignalet på inngang 3.


void setup()
{
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
}

void loop()
{
 if (digitalRead(3)) {
  digitalWrite(4, 1);
 }
   
 if (!digitalRead(3)) {
 digitalWrite(4, 0);
 }
 
 }