AC Dreireretningsvender – Frekvensomformer

Det er også mulig å uarbeide en Arduino styrt dreieretningsvender ved bruk av frekvensomformer.

Eksempel på programkode:


void setup()
{
 pinMode(2, INPUT);
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(4, INPUT);
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 // Starter med stopp aktivert
 digitalWrite(8,1); 
}

void loop()
{
 // Venstedrift med forrigling
 if (digitalRead(4) && digitalRead(8)) {
  digitalWrite(10,1);
  digitalWrite(9,0);
  digitalWrite(8,0);}
 
 // Høyredrift med forrigling
 if (digitalRead(3) && digitalRead(8)) {
  digitalWrite(9,1);
  digitalWrite(10,1);
  digitalWrite(8,0);}
 
 // Stopp
 if (digitalRead(2)) {
  digitalWrite(8,1);
  digitalWrite(9,0);
  digitalWrite(10,0);}
 
}