Analog inngang pluss PWM

Her ar vi et eksempel som både viser prineippene for bruk av analoge innganger og bruk av pulsbreddemodulasjon (PWM) på de digitale utgangene slik at de fungerer tilnærmet som analoge utganger.

Bildet under viser en simulert oppkobling med voltmeter på både inn og utgang pluss et ociloskop på utgangen.

Her har vi også et bilde uten ekstra instrumentering:

Tilhørende program som får dette til å fungere er listet opp under. Den programkoden som er farget grønn i utskriten er «kommentert bort» slik at den ikke vierker eller er med i programmet. Den er der for å gjøre det enkelt å frilsøke ved å bruke seriemonitor.


int DU_1 = 9;
int AI_1 = A0;
int potVerdi = 0;
int skalertVerdi = 0;

void setup()
{
 
pinMode (DU_1, OUTPUT);
pinMode (AI_1, INPUT); 
 
// Serial.begin(9600);
 
}

void loop()
{
 
 potVerdi = analogRead(AI_1);
 skalertVerdi = map(potVerdi, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(DU_1, skalertVerdi);
 
// Serial.print("AI_1: ");
// Serial.println(skalertVerdi);
// delay(2000);
}