Arduino Blinker

Her er en enkel oppgave der vi får en lysdiode til å blinke.

Her har vi programmet:

 


/*
  Dette programmet blinker på pin 13 pluss den innvendige
  dioden som er koblet til pin 13. 
*/

void setup()
{
  // Her bestemmer vi at pinne 13 skal være en utgang
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() //Denne sløyfa kjører hele tiden
{
  // Slå på lysdioden
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000); // Vent i 1 sekund
  // Slå av lysdioden
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000); //Vent i 1 sekund
}