Arduino Dørlås

Her er et eksempel på en fjernstyrt dørlås som er laget ved hjelp av arduino. (Klikk på bildet for å se flere detaljer.)

En liten vide som viser bruk/virkemåte:

Praktisk og virkelig oppkobling:

Programkode:

#include <Servo.h>
Servo myServo;

void setup() {
myServo.attach(9);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(2, INPUT);
Serial.begin(9600);
digitalWrite(4, 0);
digitalWrite(5, 1);
myServo.write(0);
Serial.println("LAAST!");
}

void loop() {

if (digitalRead(2)) {
digitalWrite(4, 1);
digitalWrite(5, 0);
myServo.write(100);
Serial.println("AAPEN!");
delay(1000);
}

if (digitalRead(3)) {
digitalWrite(4, 0);
digitalWrite(5, 1);
myServo.write(0);
Serial.println("LAAST!");
delay(1000);
}

// Serial.print("I-R: ");
// Serial.print(digitalRead(3));
// Serial.print(" I-G: ");
// Serial.println(digitalRead(2));
// delay(2000);

}

Spørsmål:

  1. Hva er oppgaven til den kondensatoren som er koblet i parelell med motoren?
  2. Hvilken oppgave har de resistansene som er koblet i serie med lysdiodene?
  3. Hvilken oppgave har de resistansene som er koblet i serie med rød og grønn bryter?
  4. Hva betyr prigramlinjen «Servo myServo;»? (Øverst.)
  5. Hvilken oppgave utfører hver enkelt programlinje i programmet over?
  6. En del av programkoden nesderst er kommentert ut. Hva kan den brukes til?