Arduino Introduksjon

Her er en video som gir en litt utdypende introduksjon til Arduino