Arduino og Processing IDE

Det finnes er utviklinsverktøy som man kaller noe slikt som Processing IDE som skal gjøre det mulig å utvikle grafiske arbeidsmiljø på PC som kan kobles opp mot Arduino. Jeg har ikke testet dette, men det ser interessant ut. Her er noen vidoer som beskriver litt:

Video og grunnleggende prinsipper:

Litt mer avansert eksempel med «radar»:

Her har vi også et annet prosjekt som ser ut til å bygge over den samme teknologien: