Arduino Servo

Her har vi en meget bra og utdypende film om Anduino og styring servoer i regi av Afrotechmods:

Her er en ganske interessant film om en påbegynt hjemmeprintet servo. De har montert inn et potmeter for «feedback» men de har ikke koblet det opp, og så mangler selve regualtoren, slik at det ikker er en helt ferdig servo. Men det er jo en gabske god start: