Arduino Set-Reset

Her har vi en set reset vha Arduino (Tilsvarende holdekrets):

Her har vi en programkode:

 

/*
 Dette programmet slår lysdioden på og av ved at vi
 oppererer to trykknapper.
*/

int start = 0;
int stopp = 0;

void setup()
{
 // Her bestemmer vi hva som skal være inn og utganger
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(2, INPUT);
}

void loop() //Denne sløyfa kjører hele tiden
{
 //Vi leser verdier fra inngangene
 start = digitalRead(3);
 stopp = digitalRead(2);

 if (start == 1) {
 // Slå på lysdioden
  digitalWrite(4, HIGH);
 }
 
 if (stopp == 1) {
 // Slå av lysdioden
 digitalWrite(4, LOW);
 }
 
}